BG
 

Прекратяване  конкурс по оферти с предмет „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана,  поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг”   

БЕХ ЕАД прекратява  конкурс по оферти с предмет „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана,  поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг”.   

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал