BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД изцяло погаси падежиращата емисия еврооблигации, издадена през ноември 2013 година

На 7 ноември 2018 година Български Енергиен Холдинг“ ЕАД изцяло и в срок погаси падежиращата на същия ден емисия еврооблигации в размер на 500 млн.евро и годишна лихва от 4.25%, издадена през ноември 2013 година. Средствата са осигурени от успешно пласираната трета емисия еврооблигации в размер на 600 млн. евро и годишна лихва от 3.5% през периода юни – септември 2018 г. След успешно реализираното рефинансиране няма съществена промяна в коефициентите на задлъжнялост на компанията.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал