BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД пласира своята трета емисия еврооблигации на стойност 400 милиона евро, която ще бъде листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin)

На 21.06.2018г. „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) пласира своята трета емисия еврооблигации на стойност 400 милиона евро, която ще бъде листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin).

В периода от 18ти до 20ти юни представители на Дружеството и Министерството на енергетиката проведоха интензивни срещи с инвеститори в Лондон, Виена, Франкфурт и Мюнхен.

В условията на предизвикателни финансови пазари БЕХ е първият корпоративен емитент на пазара от региона на Централна и Източна Европа от началото на месец май 2018г. БЕХ пласира успешно облигационна емисия в размер на 400 милиона евро при годишен лихвен процент в размер на 3,5%. Постигнатите лихвени нива са най-ниските от както дружеството участва на международните финансови пазари. БЕХ реализира срок на еврооблигациите от седем години, най-дългия матуритет, постиган до момента. По този начин компанията допълнително ще разпредели своите лихвени разходи за по-дълъг период от време.

Приходите, получени от емисията, ще се използват за рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от БЕХ през 2013 г., които са с падеж през месец ноември 2018г.

These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The securities to which these materials relate have not been registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States.


This document is being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the Republic of Bulgaria or, (ii) to professional clients falling within the Schedule to § 1, item 10 of the Bulgarian Financial Instruments Markets Act, together being referred to as “relevant persons”). Any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.


This document is being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) to investment professionals falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (iii) high net worth companies, and (iv) other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i) to (iv) above together being referred to as “relevant persons”). Any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.
This is an advertisement and not a prospectus for the purposes of EU Directive 2003/71/EC, as amended (the “Directive”) and/or Part IV of the Financial Services and Markets Act 2000. A prospectus has been prepared and made available in accordance with the Directive. Investors should not subscribe for any securities referred to in this advertisement except on the basis of information contained in the prospectus. Investors may obtain a copy of the prospectus on the website of Euronext Dublin.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал