BG
 

Съветът на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД прие „Политика за корпоративно управление на БЕХ ЕАД”

На редовно свое заседание, проведено на 17.05.2018 год., Съветът на директорите на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД прие „Политика за корпоративно управление на БЕХ ЕАД”. Решението е взето на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 5 ал. 1 от Правилника за работа на СД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал