BG
 

Сътрудничество между DEPA, „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и GASTRADE за подкрепа на търговската експлоатация на „Терминал за ВПГ в Северна Гърция“ в Александруполис

В контекста на тристранната среща между DEPA S.A., „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) и GASTRADE S.A., управляващият директор на DEPA, г-н Димитрис Цорцис, и управляващият директор на GASTRADE, г-н Константинос Спиропулос, постигнаха вчера в Атина съгласие относно бъдещото резервиране на капацитет от DEPA в Проекта от общ интерес „Терминал за ВПГ в Северна Гърция“, разработван от  GASTRADE в Александруполис, както и за участието на DEPA в съответния пазарен тест, който ще бъде проведен през следващите месеци.

Това е продължение на споразумението за сътрудничество, подписано между двете страни за участието на DEPA в дяловия капитал на GASTRADE, което се очаква да се завърши скоро, както и за съвместните усилия на страните за последващо търговско разработване на Проекта.

Същевременно, след срещата на енергийните министри на Гърция и България, г-н Статакис и г-жа Петкова, в София на 18-04-2018, българската страна потвърди намерението си да ускори съответните преговори за завършване на собственото си участие в Проекта.

Контекст

GASTRADE S.A. е гръцко дружество, което проучва, проектира, изгражда, управлява и експлоатира газова инфраструктура. GASTRADE разработва Независимата мрежа за природен газ (НМПГ) „Терминал за ВПГ в Северна Гърция“ в Александруполис, за която е завършено цялото необходимо лицензиране, за да се започне изграждането и.

Проектът ще осигури нови количества газ за снабдяване на гръцкия и регионалните пазари в Югоизточна Европа, допринасяйки същевременно за увеличаване на източниците за доставка на газ и трасетата, насърчаване на конкуренцията в полза на крайните клиенти, сигурността на доставките в Гърция и балканските страни, както и подобряване на надеждността и гъвкавостта на Националната мрежа за природен газ, както и регионалните и трансевропейски мрежи.

На  9 февруари 2017 г. GasLog Ltd. обяви, че придобива 20% акционерно участие в Gastrade. 

GasLog Ltd. (NYSE: GLOG) е международен собственик, оператор и управляващ танкери за ВПГ, осигуряващ подкрепа на международни енергийни дружества като част от логистичната им верига за ВПГ. Собственият консолидиран флот танкери на GasLog се състои от 29 танкера за ВПГ ( 25, които плават, и четири поръчани).

DEPA S.A. с дългогодишното си присъствие на гръцкия газов пазар е модерна и конкурентоспособна група от дружества с динамично присъствие в енергийния сектор. DEPA насърчава разработването на стратегическа инфраструктура за доставка на газ от диверсифицирани източници и трасета на конкурентни цени с цел водеща роля на пазарите в по-широкия регион на Югоизточна Европа.

БЕХ е холдинговото дружество за група дружества, чиято основна дейност  е производство, доставка и пренос на електроенергия,  пренос на природен газ, доставка, съхранение и добив на въглища. БЕХ група има водеща позиция на пазара на електроенергия и газ в България и чрез износа на газ - на Балканите. БЕХ е изцяло собственост на българската държава и е най-голямото дружество държавна собственост по отношение общ размер на активите в страната. Правата на собственост на държавата се упражняват от Министъра на енергетиката.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал