BG
 

Публикуване на материали по сключения между „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и Българската академия на науките договор за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката

В отговор на постъпило искане от Българска академия на науките (БАН), Съветът на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) взе днес решение, с което дава съгласието си БАН да публикува на интернет страницата си предадените материали по сключения между БЕХ  и БАН договор за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката), при съобразяване с поверителността на определена информация, касаеща Дружествата от БЕХ група.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал