BG
 

Съвет на директорите

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се управлява от тричленен Съвет на директорите:

  • Петър Илиев – Председател на Съвета на директорите
  • Петьо Иванов – Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
  • Живко Динчев – Член на Съвета на директорите
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал