BG
 

Финансови инструменти

На 7 ноември 2013 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно първата си емисия еврооблигации на стойност 500 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Франкфурт, Мюнхен, Лондон и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на 1.2 милиарда евро.

На 2 август 2016 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно втората си емисия еврооблигации на стойност 550 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Лондон, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Цюрих и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на над 2 милиарда евро.

В таблицата са представени ключови параметри на еврооблигациите:


БЕХ ЕврооблигацииБЕХ ЕАД 4.250% 11/2018 БЕХ ЕАД 4.875% 8/2021БЕХ ЕАД 3.500% 6/2025

Размер

500 000 000

550 000 000 

600 000 000

Валута

Евро

Евро 

Евро

Дата на падеж

07/11/2018

02/08/2021 

28/06/2025

Матуритет (години)

5

7

Лихва (% годишно)

4.250

4.875 

3.500

ISIN код

XS0989152573

XS1405778041 

XS1839682116

Условия

Проспект БЕХ ЕАД 4.250% 11/2018

Проспект БЕХ ЕАД 4.875% 8/2021 

Проспект БЕХ ЕАД-1 3.500% 6/2025

Проспект БЕХ ЕАД-2 3.500% 6/2025

Проспект БЕХ ЕАД-3 3.500% 6/2025

Актуална информация

Фондова Борса Щутгар

Фондова Борса Щутгар

Фондова Борса Щутгарт


Антикорупция и сигнали
Подай сигнал