BG
 

Въгледобив

"Мини Марица изток" (ММИ) ЕАД оперира като най-голямата мина за добив на лигнитни въглища по открит способ в страната и продава на четирите топлоелектрически централи, включително "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, всички от които са разположени в комплекса Марица изток. ММИ ЕАД произвежда всички брикети от въглища и над 90% от въглищата необходими за енергийното производство на топлоелектрическите централи в България. Електроенергията, произведена в комплекса Марица изток - възлиза на над 25% от общото производство на електрическа енергия в България.

Производствената площ на мината е приблизително 240 квадратни километра и има запаси от 2 096 милиона тона. Максималният капацитет на добив на мината е 35 милиона тона годишно. Запасите от въглища на ММИ ЕАД се очаква да са достатъчни да обслужват текущото потребление за период между 60 и 70 години.

ММИ ЕАД работи с концесия за 35 години, издадена от българското правителство през юли 2008 г.

Финансовите отчети на "Мини Марица изток" ЕАД можете да намерите тук.

За повече информация, моля посетете www.marica-iztok.com.

Карта на залежите и рудниците в България:

Антикорупция и сигнали Подай сигнал