ОБЯВА

Май 05

БЕХ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и хотелско

настаняване при служебни пътувания на лица, командировани от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД". Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. нa 10-тия работен ден след публикуване на поканата (денят на публикуване не се брои).

Покана