ОБЯВА

Апр 13

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс за подбор и заемане на длъжността Ръководител на отдел „Вътрешен одит“

на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, месторабота гр. София.

Обява

Протокол от работата на комисията