ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Юни 30

С Решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД са извършени промени в бордовете на две от енергийните дружества

в състава на БЕХ ЕАД – „Национална електрическа компания“ (НЕК) ЕАД и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

На поста си като председател на СД на атомната електроцентрала се връща Жаклен Коен, който заема мястото на Петьо Иванов – изпълнителен директор на БЕХ ЕАД.

Христо Георгиев, бивш член на съвета на НЕК ЕАД, също е възстановен на поста си, който до този момент се заемаше от Константин Делисивков – председател на СД на БЕХ ЕАД.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.