ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Юни 23

Промяна в ръководството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД
С протоколно решение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова

се извършва промяна в ръководството на "Български енергиен холдинг" ЕАД. Енергийният министър упражнява правата на държавата и е едноличен собственик на капитала на холдинга. Съгласно решението, от поста член на съвета на директорите на БЕХ ЕАД е освободен г-н Константин Делисивков. На негово място е избран изпълнителният директор на "Националната електрическа компания" ЕАД г-н Петър Илиев.
Промените ще влязат в сила след вписване на решението в Търговския регистър.