Апр 13

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс за подбор и заемане на длъжността Ръководител на отдел „Вътрешен одит“

прочетете повече
Мар 17

ПОВТОРНА ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД обявява конкурс за „Избор на финансираща институция за предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт”

прочетете повече
Фев 28

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс за избор на финансираща

прочетете повече
Ян 25

БЕХ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс с предмет: "Медицинска застраховка на служителите и работниците на БЕХ ЕАД".

прочетете повече
Ян 18

Булгартрансгаз ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за осигуряване на финансова услуга „Платежни и свързани услуги,

прочетете повече