Сеп 20

Становище на  БЕХ ЕАД по изразената публична позиция на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България” (КРИБ) касаеща входно-изходния тарифен модел на „Булгартрансгаз” ЕАД.

прочетете повече
Авг 28

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление

прочетете повече
Авг 16

Промени в борда на "Мини Марица-изток" ЕАД

прочетете повече
Юли 05

Уважаеми Дами и Господа,

Ръководството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД Ви кани на онлайн презентация за инвеститори,

прочетете повече
Юни 30

С Решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД са извършени промени в бордовете на две от енергийните дружества

прочетете повече