IGB

Mеждусистемната газова връзка Гърция – България (IGB) ще свързва директно националните газопреносни мрежи на Гърция и България. Проектът цели да постигне диверсификация на източните на доставки на природен газ за България и Югоизточна Европа.

Техническият капацитет на газопровода се предвижда да бъде приблизително 3 млрд. куб.м/г. от Гърция към България, за възможност за увеличение до 5 млрд. куб.м/г. посредством изграждане на компресорна станция. Общата дължина на газопровода е приблизително 182 км, с диаметър на тръбата 32'' (~813мм), ~57 бара налягане на входната точка и ~42 бара налягане на изходната точка.

За реализацията на проекта през декември 2010 г. е учредена проектна компания „Ай Си Джи Би" АД. Акционери в дружеството са БЕХ ЕАД и "Ай Джи Ай Посейдон" С.А, всеки с по 50% дял. Решенията относно проектната компанията се вземат с единодушието на двамата акционери.

Газопровод IGB е определен като проект от национално значение и в България, и Гърция, и като Проект от общ интерес (Project of Common Interest) от Европейската комисия.

За повече информация моля посетете страницата на „Ай Си Джи Би" АД.