Южен Поток

Газопровод „Южен поток" ще преминава през Черно море и през териториите на България, Сърбия, Унгария и Словения до Северна Италия. Газопроводът е ключов за диверсификацията на маршрутите на доставка на природен газ за Европа.

На територията на България „Южен поток" ще включва следните съоръжения:

  • основен газопровод - от входната точка на газопровод „Южен поток" в България при местността „Паша дере", южно от кв. Галата, гр. Варна до границата със Сърбия, с дължина 540 км;
  • отклонение към Провадия с дължина 59 км;
  • приемен терминал;
  • три компресорни станции – Варна, Лозен и Расово;
  • лупинги към основния газопровод.

Техническият капацитет на газопровода се предвижда да бъде 63 млрд. куб. м. газ годишно.

За реализацията на проекта на територията на България през декември 2010 г. е учредена проектна компания „Южен поток България" АД. Акционери в дружеството са БЕХ ЕАД и ОАО Газпром, всеки с по 50% дял. Решенията относно проектната компания се вземат с единодушието на двамата акционери.

За повече информация моля посетете страницата на "Южен поток".