Финансови инструменти

На 7 ноември 2013 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно първата си емисия еврооблигации на стойност 500 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Франкфурт, Мюнхен, Лондон и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на 1.2 милиарда евро.

На 2 август 2016 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно втората си емисия еврооблигации на стойност 550 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Лондон, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Цюрих и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на над 2 милиарда евро.

В таблицата са представени ключови параметри на еврооблигациите:

БЕХ Еврооблигации

БЕХ ЕАД 4.250% 11/2018 

БЕХ ЕАД 4.875% 8/2021

Размер

500 000 000

550 000 000 

Валута

Евро

Евро 

Дата на падеж

07/11/2018

02/08/2021 

Матуритет (години)

5

Лихва (% годишно)

4.250

4.875 

ISIN код

XS0989152573

XS1405778041 

Условия

Проспект БЕХ ЕАД 4.250% 11/2018

Проспект БЕХ ЕАД 4.875% 8/2021 

Актуална информация

Фондова Борса Франкфурт

Фондова Борса Франкфурт