Преглед

Дружествата от групата на БЕХ ЕАД са в основата на енергийния сектор в България, като общо произвеждат над 60% от електроенергията в страната от микс от ядрени, лигнитни и хидро енергийни източници и гарантират доставките на природен газ и въглища. С работна сила от около 21 000 души БЕХ Група се стреми към постигане на оперативна ефективност и осигуряване на устойчива енергия в България и региона. Консолидираните приходи на холдинга за 2015 г. са в размер на 6.7 млрд. лева, като дружеството притежава и управлява активи на стойност 17.6 млрд лева.