Дек 01

С Решение на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД са извършени промени в Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.

прочетете повече
Ное 26

С Решение на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД,

прочетете повече
Сеп 19

НЕК преведе 500 хил. лв. на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

прочетете повече
Сеп 19

На 18.09.2014г., на зеседание на СД на „Български Eнергиен Холдинг“ ЕАД, бе взето решение за намаляване на броя членове

прочетете повече
Авг 19

„Български енергиен холдинг” ЕАД, в качеството си на акционер в проектната

прочетете повече